Yükleniyor

PR Nedir? PR Çalışması ne anlam ifade eder?  

PR (diğer adıyla halkla ilişkiler) promosyon, reklam ve tanıtım süreçlerinin en önemli unsurudur. Küreselleşme çağında çok uluslu şirketlerin önceliği müşterileriyle ilişkilerini yönetmek ve sürdürmektir. PR, bu konuda başarıyı getiren bir kıstas olarak dikkate alınır. Aynı zamanda bireysel algı yönetimi için de reklam ajansları ve medya araçları tarafından yürütülen bir çalışmadır.

pr

PR Ne Nedir?

Halkla ilişkiler (PR), kamuoyunun gözünde şirketin imajını, ürünlerini ve politikalarını tanıtmak ve korumak için yürüttüğü faaliyetleri ifade eder. Bu faaliyetler, tek bir mecra ya da yönteme bağlı değildir. Muhtelif seçenekler, PR süreci için elzem kriterdir. Bazen mesajın alıcıya daha kolay ulaşması için tek bir iletişim kanalı da tercih edilebilir.

PR sürecinin öznesini oluşturan farklı konular olabilir. Örneğin;

 • Bir şirketin devamlılığı
 • Organizasyonların kalıcılığı
 • Kuruluşların kalitesi
 • Bireylerin toplumdaki genel algısı

halkla ilişkiler faaliyetlerinin kapsama alanına girer. PR, büyük ve küçük ölçekli kuruluşların kamuoyu algısını yönetmeyi hedefler. Geniş bir faaliyet alanında marka iletişimi kampanyaları organize eder.

Halkla ilişkiler (PR),

 • şirketin imajını korumak
 • belirli bir ürün imajını muhafaza etmek
 • bireysel algıyı sağlamlaştırmak

için bir dizi programdan oluşur. PR, kampanya ve reklam/tanıtım süreçleri söz konusu olduğunda ses getirecek ve hedefleri gerçekleştirecek en önemli faktördür. PR ile elde edilen veri her zaman somuttur. PR kampanyalar, her zaman belli bir çapta başarılı sağlamalıdır. Aksi takdirde kısmen de olsa hedeflerin gerçekleşmediği PR çalışmaları, şirket veya kişilerin devamlılığını zedeleyebilir.

Ne işe yarar?

Halkla ilişkiler (PR) iletişim çalışmaları, farklı kanalları kullanarak genel olarak tek bir amacın gerçekleşmesini hedefler: Bu da olumlu bir tanıtım oluşturmaktır. PR çalışmaları, bir şirketin geleceğini kontrol altına almak için yapılır. Örneğin üst yönetimden gelen mesajları, farklı kanallar aracılığıyla halka yansıtılır. Böylece şirketin imajı olumlu hale getirmek istenir. PR kampanyalarının özü budur. Mesajların yetmediği yerde farklı kampanya ve etkinlikler düzenlenir. Ödül programı, dernek yardımları veya spor etkinlikleri bir PR’ın vazgeçilmez etkinlikleri arasında yer alabilir.

PR departmanı tarafından geliştirilen etkinliklerin aşağıdaki kesimler vardır:

 • Müşteriler
 • Çalışanlar
 • Hissedarlar
 • Tedarikçiler
 • Yatırımcılar

Özetle PR etkinlikleri, tüm paydaşlar ile etkileşim halindedir. Temel hedef, paydaşlar ile olan iletişimi güçlendirmek ve toplum nezdinde genel bir itibar oluşturmaktır.

PR, hem kişiler hem de kurumlar için kalıcılık vaat eder. İyi bir Pr kampanyası ile aşağıdaki gibi kazançlar elde etmek mümkündür:

 • İşletmelerin organizasyonel hedeflere erişmesini kolaylaştırır.
 • Kurumsal bir imaj tesis eder.
 • Şirket ürün ve hizmetleri için olumlu bir algı yaratır.
 • Yeni ürünlerin piyasaya sürülmesinde çekimserliği ortadan kaldırır.
 • Toplumun negatif algısını başarılı bir şekilde yönetir, gerekirse algıyı pozitife çevirebilir.
 • Reklam çalışmalarına yardım eder, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin daha iyi yapılmasını sağlar.
 • İşletme veya iş ortaklarının ürün ve hizmetlerinin daha kolay satılmasında başrol oynar.
 • Güncel bilgiyi yayma ya da mesajı verme konusunda reklam ve tanıtım maliyetlerini düşürür.

PR çalışmaları, halkın zihninde genel bir itibar inşa etmek için kullanılan stratejilerdir. Söz konusu marka, kurum ya da kişilerin genel algısını yöneten PR stratejileri, algıyı güçlendirmek için kullanılan yöntemlerin tümüdür.

Nasıl Yapılır?

PR, kapsamlı ve her aşaması ayrıntılı bir çalışmayı gerektirir. Yazımızın bu bölümünde bir pr çalışmasının nasıl yapılacağı hakkında bilgi vereceğiz.

 1. Hedef Belirleme

İlk aşama PR çalışması ile hedeflenen amacın ne olduğu bilgisine sahip olmaktır. Örneğin PR ile amacınız ne?

 • Algı yaratmak mı?
 • Satış artırmak mı?
 • İtibarı yükseltmek mi?

Bu gibi sorular aracılığıyla ilk aşama tamamlanır ve ikinci aşamaya geçilir.

 1. Hedef Kitle Tanımı

Bu aşamada odağınıza aldığınız hedef kitlenizi tanımlayın. Hedef kitlenize yönelik mesajlar vereceğiniz için ilgi alanınıza giren kitleyi doğru belirlemeniz son derece önemlidir.

 1. Uygun Mecrayı Seçin

Amacınızı belirleyip hedef kitlenizi tanımladıktan sonra hangi mecra üzerinden etkileşime geçeceğinize karar verin. Eğer hedef pazarınız Instagram’ı kullanıyorsa, Instagram üzerinden PR çalışmaları gerçekleştirmelisiniz. Aynı şekilde youtube, facebook ya da radyo tv gibi mecralara yönelik stratejiler de oluşturabilirsiniz.

 1. Mesajınızı Oluşturun

Son aşama ise hedef kitleniz ile nasıl iletişim kuracağınıza karar vermektir. Görsel mesajlar mı yoksa blog vb. içerik paylaşımlarıyla mı etkileşime geçeceğinizi belirlemelisiniz. Paylaşımların ve mesajların süresi de son derece önemlidir. Projeniz uzun solukluysa istediğiniz davranış değişikliklerin ortaya çıkması için çalışmalarınızı da uzun vadeye ve sistematik bir anlayışa yaymanız önemlidir.

Dört adımda PR çalışmasını nasıl yapacağınızı özetledik. Bundan sonra ise ölçme, değerlendirme ve analiz süreci başlar. Projenizin ne durumda olduğunu anlamak için kampanyanızın nasıl bir algı yarattığını mutlaka takip etmelisiniz.

PR çalışması yapmak, ciddi ve emek isteyen bir iştir. Bu konuda işinin uzmanı olan PR ve reklam ajansı ile de işbirliği yapabilirsiniz. Profesyonel ekipten oluşan reklam ajansları, markanızı güçlendirmeniz için size pratik yöntemler sunabilir.

Sonuç olarak;

Etkin ve iyi bir halka ilişkiler (PR) kampanyası, kurumsal imajı güçlendirme ve teşekkül eden olumsuzlukları ortadan kaldırma amacı güder. Uygun hedef kitle mesajları ya da özgün hikayeler Pr çalışmalarından alınan verimi maksimum hale getirir. PR (halkla ilişkiler) stratejileri, günümüzün globalleşen dünyasında farklı ölçekteki işletmelerin üzerinde önemle durması gereken bir husustur. Pr sürecinde temel sorumlulukları yerine getiren firma ve işletmeler, süreklilik sağlayarak başarılarını daha uzun vadeye rahatlıkla yayabilir.


En Çok Okunan Yazılar

Sosyal Medya Nedir? Ne İşe Yarar?

Sosyal medya, günümüzün dijital çağında kişi veya işletmeler gibi hemen her kesim tarafından kullanılan bir sosyal ağdır...

 • 2021-01-29
Sizi Arayalım!

Strateji Geliştirme, Markalama, Grafik Tasarım, İçerik Oluşturma, Sosyal Medya Pazarlama ve Dijital Pazarlama Yönetimi , Web Sitesi Tasarım, Dijital Medya Planlama ve Satın Alma konularında bizlerden destek alabilirsiniz.